Ærkeengel Michael

Aura-Soma Archangeloi er den perfekte måde at fylde dine farveenergier på i løbet af dagen.

Archangeloi svarer til Ærkeengle; et højere niveau af engleformidlere mellem det menneskelige og det guddommelige. At introducere Archangeloi i energifeltet kan hjælpe dig med at aktivere lysfrø i din aura, dette hjælper med forbindelsen til dit sjæl-formål og give højeste muligheder for dette liv. I tider med forandring  hjælper de også med at fokusere din hensigt og bedre genkende hvad du har opnået. De bringer dig tættere på større selvforståelse.

Archangloi er referer med specifikke flasker: B94 til B101 samt B104.

Meningen bag hver Aura-Soma Archangeloi:

Archangeloi Michael: – Kan hjælpe med at udvikle kvaliteterne af tro og tillid, så vi kan slippe frygt og bekymringer

Archangeloi Gabriel: – Hjælper os til at opdage guldskatten i os, og støtter os til at være tro mod os selv.

Archangeloi Raphael: – kan hjælpe med at udvikle intuitive opfattelses evner, så vi kan vække vores indre stemme.

Archangeloi Uriel: – fremmer en oplevelse af dyb indre fred og klare intuitive opfattelser evner.

Archangeloi Sandelphone: – kan være med til at udvikle en dybere evne for medfølelse og potentiale for samarbejde.

Archangeloi Tzadikiel: – find ny forståelse, oplevelse og udtryk for kærlighed.

Archangeloi Metratron: – denne Archangeloi indeholder det mest intense lys og mørkets dybder. Kan hjælpe os til at opfatte, forstå og styrke vores evner, talenter og potentiale.

Archangeloi Jophiel: – oplev en følelse af fred, tillid og ro.

Archangeloi Chamael: – forstærker vores følelse af omsorg i det vi gør.